Fjernstyring av pc

Tast inn din sesjons kode og klikk på Koble til.

Sesjons koden blir gitt til deg over telefon eller e-post.

 

Chat med Oss

Live chat

Chat med oss med å klikke på bildet.

(Chatten er bare tilgjengelig hvis bildet ovenfor sier "LIVE CHAT", og knappen er grønn.)

Himasp webmail

Mail oppsett på iPhone og iPad

For å Koble iPhone og iPad til :

 

Himasp Exchange 2010

 

Himpost Exchange 2016

Microsoft Office 365

Veiledning for å installere Office 365 på flere PCer